การบรรยายและเสวนาในงาน การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 13 (NAC 2017)

หัวข้อ : อนาคตอุตสาหกรรมระบบรางไทย: ก้าวกระโดดไปด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่มีเงื่อนไขความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางไทย

ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมCC404

อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี

 

ช่วงเช้า:การบรรยาย
1. หัวข้อ อนาคตอุตสาหกรรมระบบรางไทย: ก้าวกระโดดไปด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่มีเงื่อนไขความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางไทย
         โดย ผศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน

               อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2. หัวข้อ Offset Policy: A Case Study of Indonesia
          โดย Curie Maharani Savitri, Ph.D

                Member of working Group on Strategic and high tech industry National Committee for Economy and Industry (KEIN),

                Republic of Indonesia

 

ช่วงบ่าย:การเสวนาเรื่องแนวทางการประยุกต์ใช้นโยบายออฟเซตในประเทศไทย”  โดย

           1. นายนคร จันทศร

               ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

           2. ผศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน

               ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           3. เรือเอก บดินทร์ สันทัด

              สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

           4. Mr. Orjan Borgefalk

               Vice President Industrial Cooperation Market Area Asia Pacific SAAB Asia Pacific Co.,Ltd

 

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://www.nstda.or.th/nac2017/seminar/25-31-Mar-ALL-CC404.html

(ผู้เข้าร่วมงานลุ้นรับของที่ระลึกในงาน จำนวน 5 รางวัล)

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามโปรดติดต่อ
โปรแกรมการคมนาคมขนส่งระบบราง ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สวทช.
โทร 0-2644-8150 ต่อ 6435
E-mail : suwaphat.ruksaree@nstda.or.th (สุวภัทร)

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช.
โทร 0-2644-8150 ต่อ 81803 E-mail : rti@nstda.or.th


โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Share