เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช.

ได้จัดกิจกรรมจัดกิจกรรม 1 เดือน 1 กิจกรรม ประจำเดือน มีนาคม 2560 ให้ผู้สนใจ เข้าร่วมดูงานและรับฟังบรรยาย

ณ Site ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต และเยี่ยมชมงานก่อสร้างของ

สถานีสะพานใหม่ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการ และการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

 

Share