วาดตา เติมวิญญาณ

พ.ศ. 907 หลวงจีนหุ้ยลี่จะสร้างวัดที่นานกิง จึงออกเรี่ยไรไปทั่ว วันหนึ่งจึงจัดสุราอาหารจัดเลี้ยงพวกขุนนางและเศรษฐี ตีกลองเคาะระฆังแล้วบอกเรี่ยไร คนเหล่านั้นบริจาคอย่างมากก็ไม่เกินแสนเหรียญ กู้ข่ายจือ ชาวเมืองหวู่ซี่ จิตรกรเอกสมัยราชวงศ์จิ้น วัย 21 ปี เขียนลงในสมุดบริจาค จะปวารณา 1 ล้านเหรียญ พวกขุนนางและเศรษฐี บ้างก็ฉงน บ้างก็ตกใจ บ้างก็คิดว่า กู้ข่ายจือ คุยโม้โอ้อวด ครั้นถึงเวลาเก็บเงินบริจาค หลวงจีนมาขอรับเงิน กู้ข่ายจือ จึงบอกว่า “พระคุณเจ้าช่วยเตรียมฝาผนังที่ว่างไว้แห่งหนึ่ง ถึงเวลาจะช่วยหาเงินหนึ่งล้านให้” เขาเข้าไปอาศัยอยู่ในวัดเป็นเวลาเดือนเศษ วาดรูปอุบาสิกาวิมลเกียรติ (บุคคลสำคัญในประวัติพุทธศาสนา นิกายมหายาน) อย่างงดงาม แต่ยังไม่วาดลูกตา แล้วบอกหลวงจีนว่า “พรุ่งนี้จงเปิดวัดให้คนเข้าชม วันแรกต้องได้ค่าเข้าชมหนึ่งแสนเหรียญขึ้นไป วันที่สองจะได้ห้าหมื่นเหรียญ วันต่อๆไปขึ้นอยู่กับจิตศรัทธา”

พอมีข่าวพูดกันต่อๆไป ผู้คนต่างแย่งมารอที่ประตูวัด พอถึงเวลาประตูเปิด เห็น กู้ข่ายจือ กำลังยกพู่กันแต่งเติมแก้วตาให้รูปวิมลเกียรติคหบดี ปลายพู่กันบันดาลให้ดูประหนึ่งคหบดีวิมลเกียรติมานั่งอยู่จริงๆ ก่อให้เกิดศรัทธาแก่ผู้มาชม ช่วยให้อาคารหลังนี้ดูมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น การเติมตาครั้งนั้นนับเป็นการเติมวิญญาณให้แก่ภาพด้วย มีผู้มาชมภาพและบริจาคเงินเนืองแน่นทุกวัน ชั่วเวลาไม่นานก็ได้เงินเกินล้านเหรียญ เรื่องวาดตาเติมวิญญาณจึงเป็นตำนานเล่าขานกันสืบต่อมา

ความในใจจากพิธีกรงาน RISE3 – วาดตา เติมวิญญาณแก่ วศร. และการพัฒนาระบบรางไทย

“หลังจากเสียงดนตรี intro เบาๆ จบลง แสงไฟจาก spotlight และไฟสีอีกหลายดวงพุ่งตรงมาบนเวที วินาทีนั้น นุช รวบรวมความกล้า สูดลมหายใจลึกๆ และก้าวขึ้นบนเวที เสียงปรบมือดังกึกก้องทั่วทั้งงาน นุชนิ ตื่นเต้นมากเหมือนถูกมนต์สะกด เพราะสายตากว่า 300 คู่ ไม่ว่าจาก รมว.กระทรวงคมนาคม รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แขกผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมงาน หรือแม้กระทั่งสื่อมวลชน ต่างมองมาบนเวที ที่ๆ นุช ยืนอยู่ ….

นุช ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินงานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 3 (The 3rd Thai Rail Industry Symposium and Exhibition: RISE 3) เรื่อง “อนาคตอุตสาหกรรมระบบรางไทย: ก้าวกระโดดไปด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีเงื่อนไขความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางไทย” ตั้งแต่วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2560 ด้วยความภูมิใจที่ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราง และ นุช สามารถเอาชนะความกลัวและสามารถควบคุมทุกอย่างให้ดำเนินไปด้วยความราบรื่น

ขอขอบคุณ สวทช. ที่เลือก นุช ให้ทำหน้าที่นี้ และเชื่อมั่นว่า นุช จะทำได้ดี  ขอบคุณ สบน. ที่มอบหมายให้ นุข เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ ขอบคุณทีมงานโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ที่ให้กำลังใจและคอยสนับสนุน

งาน RISE 3 ช่วยเปิดโลกทัศน์ของ นุช ให้รู้ว่า ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาของไทยมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางไทย และความจำเป็นของประเทศไทยในการปรับปรุงรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเพิ่มเติมความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรม Industrial Collaboration Program หรือ ICP ที่ได้รับเพิ่มเติมผ่านกิจกรรมการชดเชย หรือ Offset Program จากผู้ขายต่างประเทศมายังผู้ซื้อ ซึ่งคือประเทศไทย อันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

นุช จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาระบบรางไทย”

พระพุทธรูปที่หล่อขึ้นจากเศษซากโลหะ ปั้นขึ้นจากกรวดดิน จะมีความศักดิสิทธิ์ก็ต่อเมื่อผ่านพิธีปลุกเสก เสมือนการวาดตาเติมวิญญาณ ฉันใดก็ฉันนั้น วศร. มีแล้วไม่ทำอะไร ก็เหมือนรูปเคารพที่ขาดวิญญาณ

นุช กำลังช่วยวาดตาเติมวิญญาณให้กับ วศร.

RISE 2 เรามี วราลี ปีตะวรรณ วศร.5 ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการได้อย่างยอดเยี่ยม

RISE 3 เราได้ พนิดา ร้อยดวง วศร.6 ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการได้ยอดเยี่ยมไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน

ใครคือ วศร.7 ที่จะก้าวออกมาทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ RISE 4

 %e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%93_2

บทความโดย คุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Share