มื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 13.30-15.30 โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช.

ได้จัดกิจกรรมจัดกิจกรรม 1 เดือน 1 กิจกรรม ประจำเดือน เมษายน 2560 ให้ผู้สนใจ เข้าร่วมดูงานและรับฟังบรรยาย

ณ Site ก่อสร้าง สถานีสนามไชย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับ บริษัท ช.การช่าง และการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

 

Share