ประกาศผลการคัดเลือกหลักสูตร วศร.7

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศผลการคัดเลือก วศร.7

 

**ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรายละเอียดและไฟล์เอกสารชี้แจงการสมัครทั้งหมดที่ได้แจ้งในใบประกาศผ่านทาง E-mail ที่กรอกไว้ในใบสมัคร**

**ท่านใดที่ไม่ได้รับ E-mail ติดต่อจากทางโครงการรบกวนรีบแจ้งกลับเจ้าหน้าที่ทางโครงการทันที**

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งขาติ
Email : rti@nstda.or.th
Tel: 02 644 8150 ext. 81803, 81880

Share