ในวันเสาร์ที่ 06 พฤษภาคม 2560 เป็นสัปดาห์ที่ 3 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 7 (วศร.7)

โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ ที่ สอนในหลักสูตรดังนี้

  • ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟขั้นพื้นฐาน โดย คุณสุชัย รอยวิรัตน์
  • เทคนิคการเดินรถไฟ โดย คุณบรรเทิง แดงทับทิม
Share