ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เป็นสัปดาห์ที่ 4 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 7 (วศร.7)

โดยช่วงเช้าได้เกียรติ จาก Mr. Kobayashi Tetsuhira ในการสอนในหัวข้อ

“การออกแบบทางรถไฟและรางประเภทต่างๆ”

จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการ ดูงานศูนย์ฝึกอบรมอาณัติสัญญาณที่เชียงราก

โดยได้รับเกียรติจาก คุณศัลยวิทย์ อภิชาตะพงศ์ และทีมงานจาก รฟท. หลายท่านในการให้ความรู้ในครั้งนี้

Share