ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เป็นสัปดาห์ที่ 5 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 7 (วศร.7)

โดยช่วงเช้าได้เกียรติ จาก Mr. Kobayashi Tetsuhira ในการสอนในหัวข้อ

“การออกแบบย่านสถานีและย่าน สินค้า”

จากนั้นในช่วงบ่ายได้เกียรติ จากคุณเจน บุญซื่อ ในการสอนในหัวข้อ

“วิศวกรรมทางรถไฟ สถานีและย่านสินค้า”

Share