เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช.

ได้จัดกิจกรรมจัดกิจกรรม 1 เดือน 1 กิจกรรม ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ให้ผู้สนใจ เข้าร่วมดูงานและรับฟังบรรยาย

ณ ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย อำเภอ วิหารแดง จังหวัดสระบุรี

โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

 

Share