ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เป็นสัปดาห์ที่ 6 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 7 (วศร.7)

โดยช่วงเช้าได้เกียรติ จาก คุณมานะชัย วัฒนหัตถกรรม ในการสอนในหัวข้อ

“ระบบอาณัติสัญญาณอัตโนมัติ”

จากนั้นในช่วงบ่ายมีการไปดูงานที่ CTC บางซื่อ โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ ของ รฟท.

Share