ในวันเสาร์ที่ 10  มิถุนายน 2560 เป็นสัปดาห์ที่ 7 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 7 (วศร.7)

โดยเป็นการดูงานทั้งวันที่ โครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย

โดยช่วงเช้า ได้รับฟังการบรรยายโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ฯ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย สัญญาที่ 1  โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาและจากการรถไฟแห่งประเทศไทย

จากนั้นมีการไปดูงานโรงเชื่อมราง สัญญาที่ 1 บริเวณสถานีวิหารแดง และปิดท้ายด้วยการบรรยายการก่อสร้างอุโมงค์ทางรถไฟพุทธฉายใหม่และดูงานอุโมงค์พุทธฉายใหม่(สัญญาที่ 2)

โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ ของ รฟท. และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

Share