ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เป็นสัปดาห์ที่ 8 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 7 (วศร.7)

โดยช่วงเช้าได้เกียรติ จาก คุณชูเกียรติ ลีลาขจรจิต และ คุณธนา ภู่เผือกรัตน์ ในการสอนในหัวข้อ

“วิศวกรรม ด้านการขับเคลื่อนขบวนรถไฟ”

จากนั้นในช่วงบ่ายมีการไปดูงานที่ โรงงานรถไฟมักกะสัน โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ ของ รฟท.

Share