ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เป็นสัปดาห์ที่ 9 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 7 (วศร.7)

โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติ จาก คุณกวิภัฎ ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ในการสอนในหัวข้อ

“Modern Railway System Maintenance”

จากนั้นในช่วงบ่ายได้รับเกียรติ จาก คุณพิพัฒน์ เรืองสวัสดิ์ ในการสอนในหัวข้อ

“การวางแผนการบำรุงรักษารถไฟฟ้า BEM”

 

Share