เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.00 โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช.

ได้จัดกิจกรรมจัดกิจกรรม 1 เดือน 1 กิจกรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ให้ผู้สนใจ เข้าร่วมดูงานและรับฟังบรรยาย

ณ โรงรถดีเซลราง กรุงเทพ

โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย

Share