สอางค์โฉม โอสถจันทร์ 

นักวิชาการ, โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

005731

 

ประวัติการศึกษา

  • Master’s degree in Energy and Environmental Technology Management 
    2014 Thammasat University
  • Bachelor’s degree in Chemical Engineering
    2011 Thammasat University.

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Tel.(Office)

0-2644-8150 ต่อ 81818

Email

saangchom.osoctchan@nstda.or.th

Share