ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เป็นสัปดาห์ที่ 11 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 7 (วศร.7)

โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติ จาก คุณรังสรรค์ เหมือนเพ็ชร ในการสอนในหัวข้อ “การบริหารการเดินรถ ARL”

และในช่วงบ่ายเป็นการดูงาน การบริหารจัดการสถานีมักกะสัน โดยได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจาก 

เจ้าหน้าที่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด

 

 

Share