ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เป็นสัปดาห์ที่ 12 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 7 (วศร.7)

โดยเป็นดูงานทั้งวันครับที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีม่วง
โดยแบ่งหัวข้อการบรรยายดังนี้

ช่วงเช้า การวางแผนการเดินรถ เวลา 09.00-12.00 น.

ช่วงบ่าย บรรยาย Workshop , Equipment ​ เวลา 13.00-16.00 น.

โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

Share