ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เป็นสัปดาห์ที่ 15 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 7 (วศร.7)

ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายในการเรียนการสอน

โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติ จาก Dr.Akihito KAZATO ในการสอนในหัวข้อ

โบกี้รถไฟ”

จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาในหัวข้อ “เสวนาเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตรถไฟในประเทศไทย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี”

ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายท่านได้แก่
คุณนคร จันทศร ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ สวทช.
ผศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วศร.5)
เรือเอก บดินทร์ สันทัด สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
และได้ดำเนินรายการโดย ดร.พนิดา ร้อยดวง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง (วศร.6)

Share