ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม “การประชุมวิชาการด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560
(The 4th Thailand Rail Academic Symposium, 2017)
ภายใต้แนวคิด “THAILAND–CHINA HIGH–SPEED RAIL: CONNECTING BORDER, SHARING PROSPERITY”

ในวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ (Kensington English Garden Resort KhaoYai) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โดยในงานจะมีการนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ
การปาฐกถาพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในและต่างประเทศทั้งทางด้านการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนและความ เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบรางของประเทศ
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่

https://www.tras2017.com/

 

ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์

 

 

Share