ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เป็นสัปดาห์ที่ 14 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 7 (วศร.7)

 

โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติ จาก Dr.Takamasa HAYASAKA ในการสอนในหัวข้อ

 

“ระบบไฟฟ้าสำหรับรถไฟ”

 

จากนั้นในช่วงบ่ายได้รับเกียรติ จาก คุณมานะชัย วัฒนหัตถกรรม ในการสอนในหัวข้อ

 

“การเตรียมการก่อนให้เปิดบริการเดินรถและ Railway Interoperability”

Share