ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เป็นสัปดาห์ที่ 13 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 7 (วศร.7)

โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติ จาก Mr. Thijs van den Heuvel ในการสอนในหัวข้อ

Logistics by Railway

จากนั้นในช่วงบ่ายได้รับเกียรติ จาก คุณสมยศ วิวรรณวรางค์ ในการสอนในหัวข้อ

“ระบบเบรกของขบวนรถไฟ”  

 

Share