ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วม The 4th International Symposium on Railway Operations Research Theme : Big Data Analysis and Optimization in Railway Operation Management

จัดโดย School of Traffic and Transportation State Key Lab of Rail Traffic Control and Safety School of Civil Engineering

ในวันที่ 14-17 ตุลาคม 2560 ณ Beijing Friendship Hotel สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

โดยรายละเอียดการเข้าร่วมสามารถศึกษาได้จากเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Share