31 ส.ค. 60 โครงการจัดตั้งสถาบันฯ จัดกิจกรรม 1 เดือน 1 กิจกรรม พาผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม โรงรถจักร ดีเซล บางซื่อ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ และเข้าใจในเรื่องการซ่อมบำรุง การดำเนินงานด้านหัวรถจักรดีเซลที่มีใช้อยู่ ณ ปัจจุบันของ รฟท. ทั้งยังได้รับชมการ 
Load Testing ของรถจักรดีเซล ทั้งนี้การดูงานได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่ รฟท.

Share