ขอเรียนเชิญผู้ร่วมสนใจมาร่วมกันเรียนรู้และค้นหาทางออก “ระบบคมนาคมอัจฉริยะ” เพื่อเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพมหานคร ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “Smart Mobility Symposium” ในหัวข้อเรื่อง “Bridging the grids” โดยวิทยากรจากประเทศไทย เยอรมนี เกาหลี และสิงคโปร 

ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30-19.00น

ณ สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตลิงค์ สถานีมักกะสัน กรุงเทพมหานคร

(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน)

รายละเอียดงานเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ข้างล่างครับ

https://www.smobility-bkk.com/

 

Share