Newsletter ฉบับที่ 41 เดือน ตุลาคม 2560 โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช. “

 
***บทบรรณาธิการ*** 

ตุลาอาลัย

ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

***ปกิณกะ***

เยือนโรงงานประกอบรถไฟที่นิวคาสเซิล

 

***ข่าวเด่น***

 –   หารือจัดงาน RISE4 กับ รมว.กระทรวงคมนาคม​–   สวทช. หารือเรื่อง ICP กับรองนายก​

Share