20 ต.ค. 60 โครงการจัดตั้งสถาบันฯ จัดกิจกรรม 1 เดือน 1 กิจกรรม พาผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง และมาตรฐานการทดสอบ
ของทางบริษัท ซึ่งทั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ทางบริษัท

Share