สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามความต้องการของหน่วยงานรัฐ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก/เอก ประจำปี 2561

ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 60 ถึง 27 ธ.ค. 60

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่

http://scholar.ocsc.go.th/Main/FrmAnnounce.aspx?TestTypeId=iep%2FrNIfLH0%3D&Year=wAe%2FIZx%2FLFw%3D&PeriodNo=iep%2FrNIfLH0%3D&IpS=nVIuoORAK%2B8%3D

 

ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์

Share