Newsletter ฉบับที่ 42 เดือน พฤศจิกายน 2560 โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช. 

 ***บทบรรณาธิการ***
การบริหารแบบไม่ได้บริหาร vs. การบริหารแบบบริหาร

***ปกิณกะ***
ปาฏิหาริย์ รถไฟฟ้าความเร็วสูงของประเทศจีน จากประเทศที่ไม่รู้… สู่อภิมหาอำนวจ

***ข่าวเด่น***
ระดมสมองการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศไทย

Share