German-Thai Railway Partnership (GTRP) The 2nd workshop in the series of “Railway Electrification & Signalling”

29th-30th October 2018 at SRTET Operation Control Center & Depot

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย วันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 GTRP มีความยินดีที่จะแจ้งประกาศการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Railway Electrification & Signalling” ณ ศูนย์ควบคุมการเดินรถและโรงซ่อมบำรุง (Operation Control Center & Depot) Airport Rail Link ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 โดย GTRP แจ้งว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 นี้เป็นความต่อเนื่องจากความสำเร็จในการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เรื่อง “การบำรุงรักษาและการซ่อมบำรงรถไฟ” (Railway rolling stock maintenance and overhaul) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนความเห็น แบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างความสำเร็จจากในอดีต สำหรับการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาทางรถไฟรวมถึงประสบการณ์ ความท้าทายและการแก้ปัญหาในระบบปฏิบัติการการเดินรถในประเทศไทย

 

ผู้ร่วมก่อตั้งนโยบายของ GTRP คือ สถานเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย, กระทรวงคมนาคม, รวมถึง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), (BTS) บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) สมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์(EABC), ซีเมนส์ โมบิลิตี้ (Siemens Mobility Limited), และกลุ่มพันธมิตรอื่น ๆ อาทิ บริษัท เออีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (AES), บริษัท แชฟฟ์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (Schaeffler), มหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ ในการนี้กลุ่มวิทยากรร่วมทำงานในรูปแบบอาสาสมัคร โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายหน่วยงาน ที่มีประสบการณ์ด้านระบบรถไฟ อาทิ ซีเมนส์ โมบิลิตี้, การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.), บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (STRET), บริษัท Dorsch Consult Asia จำกัด (Dorsch) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

 

ความร่วมมือทางรถไฟระหว่างเยอรมัน-ไทย (GTRP) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2560 หลังจากที่ได้มีการลงนามในปฏิญญาเจตจำนงร่วมระหว่างไทย-เยอรมนี (The Joint Declaration of Intent-JDI) ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559, GTRP ได้จัดตั้งกลุ่มคณะทำงานของผู้สนใจร่วมพัฒนาระบบขนส่งทางรางไทย  โดยจัดกิจกรรมต่างๆ โดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของหน่วยงานผู้แทนด้านการรถไฟของทั้งสองประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ในอนาคตอันใกล้ GTRP มีแผนที่จะจัดตั้งสมาคมระบบรถไฟเยอรมัน-ไทย (The German-Thai Railway Association -GTRA) เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวร่วมกันในด้านระบบขนส่งทางรางของทั้งสองประเทศต่อไป

 

ในงานนี้ GTRP ได้เชิญกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟไทยได้ ประมาณ 60 ท่าน ซึ่งมาจากกลุ่มผู้เดินรถ กลุ่มคณาจารย์มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มหน่วยงานกำกับดูแลและผู้กำหนดนโยบายระบบรถไฟของไทย โดย GTRP แจ้งว่า “สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 นี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ระบบขนส่งทางรางไทยสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้ารถไฟไทยของเราได้ดียิ่งขึ้น” ทั้งนี้ภายใต้ความร่วมมือด้านเยอรมัน-ไทย ภายใต้แผนงาน GTRP จะเผยแพร่งานสัมมนา/ชุดความรู้ทางด้านระบบรถไฟ เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการให้บริการรถไฟไทย

 

 

Share