📌สัมมนาฟรี ภายในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561
✔สัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม ASEAN Rail Modernization and Standardization Forum
ในหัวข้อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางอาเซียน: เชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ เพื่อโอกาสที่มากกว่า
Pre ASEAN Rail Modernization and Standardization Forum 2018 Theme: “ASEAN Railway Modernization: Seamless Mobility for Many Opportunities”
• วันที่ : 1 พ.ย.61 เวลา : 10.15 – 12.15 น.
• เส้นทางสู่ 2036: แผนปฏิวัติระบบรางไทย โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
• อนาคตระบบราง 2030 : โร้ดแม็ปการพัฒนาระบบขนส่งทางรางมาเลเซีย โดย Datuk Dr. Mohd Yusoff Sulaiman President & CEO The Malaysian Industry Government Group for High Technology (MIGHT)
• แผนการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ประเทศเวียดนาม โดยผู้แทนจากประเทศเวียดนาม
• แผนการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ประเทศอินโดนีเซีย โดยผู้แทนจากประเทศอินโดนีเซีย
ดำเนินรายการโดย – ดร.ภัคจิรา นักบรรเลง, และ ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา
✔ลงทะเบียนฟรี https://is.gd/PcPy8u

 

 

Share