เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ (RMT) สวทช. ได้นำคณะนักวิจัยของ RMT เยี่ยมชม ศูนย์ซ่อมบำรุง บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ เพื่อหารือความร่วมมือวิจัย

Share