เอกสารประกอบการบรรยาย งานสัมมนา ประชุมวิชาการและกิจกรรมอื่นๆ ของโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางฯ
ท่านสามารถ down load ไฟล์ได้ ภายใน 30 วันหลังจากวันงาน และเมื่อพ้น 30 วันแล้ว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง

  1. 28 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กทม. สัมมนาวิชาการ “Rail System Development Seminar”ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และ สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส เอกสาร โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

  2. 7-10 มีนาคม 2554 ณ ประเทศ Hong Kong ผู้แทนโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางฯ เข้าร่วมงานประชุมสัมมนา Asia Pacific Rail Conference เอกสาร โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

  3. 25-26 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุม BITEC บางนา กทม. งานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ 2554 “การขนส่งระบบรางเพื่อการประหยัดพลังงาน” ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)เอกสาร โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

  4. 8 กรกฎาคม 2554 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี บรรยายพิเศษโดยวิทยากรต่างประเทศ “การออกแบบโบกี้รถไฟ” โดยวิทยากรจาก Railway Technical Research Institute (RTRI), JAPAN เอกสาร โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

  5. 29 กรกฎาคม 2554 ณ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กทม. บรรยายพิเศษโดยวิทยากรต่างประเทศ “ระบบไฟฟ้าสำหรับรถไฟ” โดยวิทยากรจาก Railway Technical Research Institute (RTRI), JAPAN และเรื่อง “เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง” โดยวิทยากรจาก Korea Railroad Research Institute (KRRI) เอกสารโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

  6. 18-21 ตุลาคม 2554 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนา ASEAN Railway General Manager’s Conference  เอกสาร โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

  7. 15 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม วสท. ถนนรามคำแหง กทม. งานบรรยายและเสวนาพิเศษ “มหันตภัยน้ำท่วม ปี 2554 : ผลกระทบต่อสังคมและแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งทางรางเพื่อรับมือภัยพิบัติ” ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
    เอกสาร โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
Share