ในวัน พุธที่ 24 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ทางโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

ได้มีการจัดกิจกรรม 1 เดือน 1 กิจกรรม ประจำเดือน ธันวาคม

ให้ผู้ที่สนใจดูงานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า Airport Rail Link (ARL)

พร้อมทั้งได้มีประเด็นในเรื่องการผลิตชิ้นส่วนของรถไฟฟ้าโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ยางภายในประเทศ

ซึ่งได้มีการหารือกับ ดร.กฤษ อนุรักษ์กมลกุล Chief Operating Officer ของ Airport Rail Link

โดยภายในเดือนนี้ได้มีนักวิจัย MTEC ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก

โดยการเยี่ยมชมดูงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีกับบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ในการบรรยายแนะนำศูนย์ซ่อมบำรุงและมอบองค์ความรู้ให้แก่ผู้เยี่ยมชม

Share