“งานโครงการคืนความสุขให้เธอ…เยาวชน” วันพุธที่ 17 ธ.ค. 2557 ณ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ โดยเครื่อง Train Simulator ของโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ได้มีโอกาสต้อนรับนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมคณะซึ่งประกอบด้วย รมว.วท. รมว.ศธ. และข้าราชการระดับสูงของทั้งสองกระทรวง (ปลัดและรองปลัดกระทรวง ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน) โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นผู้กล่าวบรรยายสรุปด้วยตนเอง โดยนายก ได้กล่าวว่า “มีเครื่องนี้ก็ดี ฝึกเอาไว้จะได้หูไวตาไว รถไฟจะได้ไม่ตกราง”
หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางกลับ อ.ทวีศักดิ์ ได้กล่าวบรรยายสรุปในรอบที่สองแก่ คณะรองนายกรัฐมนตรียงยุทธ ยุทธวงศ์ พร้อมทั้ง รมว.วท. และรองปลัด ศธ.

เครื่อง Train Simulator ดังกล่าวได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชน ที่เข้ามาร่วมงานเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ทางโครงการจัดตั้งสถาบันฯ ได้มีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์กับทาง MOST Channel ช่อง 94 ซึ่งเป็นช่องของกระทรวงวิทย์ฯ ออกอากาศทางดาวเทียม PSI จานดำ

 

Share