เมื่อวันพุธที่ 29 ต.ค. 57 และวันจันทร์ที่ 3 พ.ย. 57 ที่ผ่านมา

จากความร่วมมือของ สวทช. กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

ได้มีการจัดนิทรรศการออกบูธแสดงผลงานของนักวิจัย

ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (์NECTEC)

ซึ่งหนึ่งในนั้นมีบูธของโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ รวมอยู่ด้วย

ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักและทุกคนได้ตระหนักถึงปัญหา

และสนใจในการร่วมกันพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยต่อไป

Share