ในวัน พุธที่ 30 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ทางโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

ได้มีการจัดกิจกรรม 1 เดือน 1 กิจกรรม ประจำเดือน ตุลาคม

ให้ผู้ที่สนใจดูงานที่บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยภายในเดือนนี้ได้มีนักวิจัย MTEC ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก

โดยการเยี่ยมชมดูงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีกับบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในการบรรยายแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท และพาเยี่ยมชมสายงานการผลิต IED

Share