เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดการสัมมนา “เครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา”
ขึ้นที่ โรงแรมเซนจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ โดย อ.นคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
ขึ้นเวที บรรยายเรื่อง “ความก้าวหน้าในการพัฒนาการคมนาคมขนส่งระบบรางของประเทศและความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ยาง”

Share