การประชุมใหญ่ประจำปี วศร. 24 ม.ค. 58 เวลา 14.00-18.30 น.
ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (สนามกอล์ฟ ทบ.)
และการมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมมากที่สุดของแต่ละรุ่น ในรอบปีที่ผ่านมา

Share