ในวัน อังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ทางโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

ได้มีการจัดกิจกรรม 1 เดือน 1 กิจกรรม ประจำเดือน สิงหาคม

โดยมีผู้เข้าร่วมเป็น ผู้ผ่านการอบรม วศร. และ Intensive course

และผู้ที่สนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

โดยการดูงานนั้นก็ได้รับความร่วมมือกับบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

เป็นอย่างดี ในการบรรยายให้ความรู้ด้านเทคนิคงานอุโมงค์ การก่อสร้างสถานีใต้ดิน

เทคโนโลยีหัวเจาะและเทคโนโลยี Pipe Roof

และการพาชมส่วนงานที่สถานีอิสรภาพของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่กำลังก่อสร้างอยู่

Share