ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติได้จัดพิธีส่งมอบเครื่องฝึกหัดขับรถไฟจำลอง(Train Driving Simulator) ในโครงการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางราง โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (วศร.) ในการดำเนินการวิจัยและดำเนินการ โดยมีการส่งมอบทั้งหมด 3 เครื่องซึ่่งส่งมอบ ให้กับทาง โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และบ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร

Share