กุลเชษฐ์ กอพัฒนาชัยเจริญ

วิศวกร, โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

ประวัติการศึกษา

  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • นิติศาสตร์บันฑิต
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Tel.(Office)

0-2644-8150 ต่อ 81860

Email

kullachet.korpattanachaijaroen@nstda.or.th

Share