เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558
การอบรมหลักสูตร “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 5” (วศร.5)
ช่วงเช้าอบรม เรื่อง Railway Interoperability management โดย Dr.Kinji MORI
ช่วงบ่าย เดินทางดูงาน ณ โรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย
ในการดูงานครั้งนี้ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าร่วมด้วย

Share