เมื่อวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติร่วมกับสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (วศร.) สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (Airport Rail Link) สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้จัดงานอบรมสัมมนาด้านเทคนิคเชิงลึกในรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ ห้องแพลตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 และห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี โดยได้เชิญ Prof. TC Kao , Deputy Director- High Speed Rail & International Program, Railroad Transportation & Engineering Center (RailTEC), University of  Illinois at Urbana-Champaign ,USA และอดีตผู้บริหารโครงการลงทุนก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงในประเทศไต้หวัน เพื่อมาถ่ายทอกประสบการณ์ในการทำโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงแก่ประเทศไทย

โดยมีหัวข้อบรรยายดังนี้

 

  • High Speed Rail Planning, Workforce Development and Education
  • Vision High Speed Rail in America
  • Feasibility Study for the American Midwest High Speed Rail
Share