เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องไมคาส 1 โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ได้มีการจัดการประชุมระดมความคิด (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการขนส่งระบบราง

โดยช่วงเช้า คุณ กฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดประชุมและต้อนรับ

ต่อมาได้มีการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ความพร้อมในการพัฒนาระบบรางของไทย

โดย ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี

กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

นายนคร จันทศร

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดร.สุเมธ องกิตติกุล 

ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายขนส่งและโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย

และดำเนินรายการโดย

นายอรรทิตย์ฌาน คูหาเรืองรอง

ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์รายการ “อนาคตเมืองไทย” ช่อง NBT

จากนั้นได้มีการนำเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการขนส่งระบบราง

พร้อมทั้งเปิดรับฟังความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

 

Share