รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ชำรุด

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 54 ที่ผ่านมา ขบวนรถไฟฟ้าสายแอร์พอร์ตลิงค์ สายซิตี้ไลน์ได้เกิดเหตุขัดข้องทำให้การเดินรถต้องล่าช้าออกไปกว่า 20 นาที ซึ่งสาเหตุมาจาก เกิดจากแผงวงจรที่เกี่ยวข้องกับระบบเบรกมีความสกปรกมาก ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไม่สะดวก จนเป็นสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น  ในภายหลังจากที่ได้ถอดอุปกรณ์ดังกล่าวออกมาเช็ดทำความสะอาดและนำกลับ เข้าไปติดตั้งตามเดิม รถสามารถวิ่งได้ตามปกติ

แหล่งที่มาของข่าว : เดลินิวส์

Share