เมื่อวันที่ 14 กรกรฎาคม การรถไฟแห่งชาติฝรั่งเศส (SNCF) และ หน่วยจัดการระบบราง (RFF) ได้ยืนยันว่า เหล็กประกบราง ที่หลวมทำให้เกิดการตกรางของรถไฟด่วนพิเศษระหว่างเมืองสาย Paris – Limoges ตกรางที่สถานี Brétigny-sur-Orge ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 6 รายและบาดเจ็บอีก 62 ราย

การรถไฟแห่งชาติฝรั่งเศส (SNCF) ผู้ตรวจสอบอุบัติ เหตุพบว่าเหล็กประกบรางรถไฟ ซึ่งเชื่อมระหว่างรางรถไฟที่ติดทะแยงมุมกัน (Diamond Crossing) ที่ระยะทาง 200 เมตรก่อนถึงสถานีหลุดออกและติดอยู่กับรางบริเวณจุดแยก เมื่อรถไฟวิ่งผ่านมาชนจุดบกพร่องนี้ด้วยความเร็วระหว่าง 120 ถึง 140 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นเหตุให้ขบวนรถหลุดออกจากกันและส่วนท้ายของขบวนรถไฟลอยเข้าชนบริเวณสถานีก่อนที่จุดหยุดนิ่งพาดผ่านราง 3 รางและบนชานชาลา

จากการตรวจสอบตัวรถไฟไม่พบความผิดพลาดของระบบเพลา ยกเว้นร่องรอยการชนระหว่างจานเบรกของเพลาสุดท้ายของตู้รถไฟซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการชน Fishplate ที่หลวมซึ่งทำให้รถไฟตกราง การตรวจสอบไม่พบความบกพร่องของระบบเครื่องยนต์ขับเคลื่อนของตู้รถไฟ 2 ตู้แรกซึ่งวิ่งผ่านทางแยกไปอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังไม่พบความผิดพลาดของพนักงาน ทั้งพนักงานควบคุมสัญญาณและพนักงานขับรถ

แม้ว่าการตรวจสอบอุบัติเหตุยังคงดำเนินอยู่เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เหล็กประกบรางรถไฟ หลุดออกจากราง RFF และ SCNF ได้เริ่มกระบวนการตรวจสอบระบบประแจและจุดทางแยกรางรถไฟ 5,000 จุดในโครงข่ายทางรถไฟที่มีลักษณะใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุ ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ข้างหน้า จะมีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยึดรางบริเวณทางแยกรางรถไฟ

ประธานาธิบดีฟรังซัวส์ ออลลองด์ แห่งฝรั่งเศสได้ตอบคำถามเกี่ยวกับสภาพทางรถไฟในโครงข่ายของ RFF และ SNCF โดยชี้ว่างบประมาณประจำปีของการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานได้เพิ่มขึ้นจาก 3 พันล้านยูโรในปี ค.ศ. 2007 เป็น 4.8 พันล้านยูโรในปี ค.ศ. 2012 หลังจากการตรวจสอบโดย École Polytechnique de Lausanne ในงบประมาณก้อนนี้ 460 ล้านยูโรได้ถูกจัดสรรเพื่อการบำรุงรักษาเส้นทางหลัก Paris – Orléans – Limoges – Toulouse ระหว่างปี ค.ศ. 2004 ถึง 2016 ซึ่งรวมถึง 70 ล้านยูโรสำหรับการเปลี่ยนราง ประแจ และระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับขบวนรถ

แผนการปรับปรุงเส้นทางรถไฟชานเมือง RER สาย C ระหว่างสถานี Paris-Austerlitz และ Étampes ซึ่งจะใช้งบประมาณเฉลี่ย 100 ล้านยูโรต่อปี ได้ถูกกำหนดไว้ระหว่างปีค.ศ. 2015 และ 2024 โดยแผนดังกล่าวรวมถึงการเปลี่ยนรางเป็นระยะทาง 155 กิโลเมตร ประแจจำนวน 123 ชุด ระบบสายส่งไฟฟ้า ตลอดจนระบบอาณัติสัญญาณ

Share