ประเทศเกาหลีได้ได้ทำการทดลองวิ่งรถไฟความเร็วสูงที่ความเร็ว 430 km/h โดย การทำการวิ่งรถไฟที่ความเร็ว 430 km/h นี้ได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงการขนส่งทางบกและทางทะเล , สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบรางของประเทศเกาหลีใต้(KRRI) , บริษัท Hyundai Rotem ในการพัฒนาขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีจากองค์กรต่างๆในประเทศเกาหลีกว่า 50 องค์กร

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ railwaygazette

Share