เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ได้ร่วมกับทางมหางิทยาลัยมหิดล เปิดตัวโครงการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยร่วมระบบขนส่งทางราง ณ ห้องแพลตินัม โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน และจัดให้มีการเสวนาพิเศษเรื่อง การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนกับการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี เพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ “Mass Transit Development in Bangkok in Relation to Transit – Oriented Development (TOD) ”

เอกสาร บรรยาย Mass Transit Development in Bangkok in Relation to Transit – Oriented Development (TOD)

 

Share