สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย ได้จัดให้มีการจัดอบรม หลักสูตร Railway Engineer Intensive Course Bogie Design ที่โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ในวันที่ 25-28 กันยายน 2555 ซึ่งหลักสูตรนี้ ทางโครงการได้เชิญ Mr. Makoto ISHIGE จาก Railway Technical Research Institute (RTRI) มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ซึ่งนอกจากนี้ ในหลักสูตรนี้ยังจัดให้มีการดูงานนอกสถานที่ ที่โรงงานมักกะสัน และ ที่ Depot ของรถรถไฟ้า BTS
Share