สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย ได้จัดให้มีการจัดอบรม หลักสูตรRailway Engineer Intensive Course High Speed Train Technologyที่โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ในวันที่ 4-7 กันยายน 2555 ซึ่งหลักสูตรนี้ ทางโครงการได้เชิญ Mr. Hideharu IGARASHI จาก Japan International Consultants for Transportation Co., Ltd (เดิมคือ JARTS)มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ซึ่งนอกจากนี้ ในหลักสูตรนี้ยังจัดให้มีการดูงานนอกสถานที่ ที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์มักกะสัน และ ที่ Depot ของรถรถไฟ้าแอร์พอร์ตลิง

Share